ผู้แนะนำธุรกิจ

กัญดาพรรณ ทองสมบุญ

0992289792

0909542453

 


 

 

 

 

 
 
 


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล-ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident Insurance) หรือ PA
อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ความคุ้มครอง
 1. คุ้มครอง ชีวิตร่างกายของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
แนวทางการพิจารณารับประกัน:
 1. อายุ
 2. สุขภาพ
 3. อาชีพ
กรณีเป็นกลุ่มในรุปแบบบริษัท ต้องใช้รายละเอียดดังนี้
 1. ชื่อบริษัท
 2. ธุรกิจประเภทใด
 3. จำนวนพนักงาน ชาย / หญิง
 4. ทุนประกันแต่ละตำแหน่งงาน
 5. รายละเอียดที่ใช้แจ้งงาน
เอกสารที่ใช้ทำประกันภัย
 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำขอของบริษัทที่จะทำประกัน
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. สำเนาบัตรประชาชน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 1. ลูกค้ารายบุคคล
 2. ลูกค้ากลุ่มครอบครัว
 3. ลูกค้ารายกลุ่มบริษัท
รายชื่อบริษัทประกันภัย พันธมิตรศรีกรุงโบรคเกอร์
 • บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกัันภัยจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตเกียวมารีน ศรีเมือง จำกัด (มหาชน)

              
              ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
 


Copyright (c) 2016 by ศรีกรุงประกันภัย.Company

 เว็บไซต์นี้จัดทำโดย นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ (มิใช่เว็บบริษัท) คุณกัญดาพรรณ ทองสมบุญ เบอร์โทร 099 228 9792,  090 954 2453  
ที่ตั้งบริษัท 2 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150