ผู้แนะนำธุรกิจ

กัญดาพรรณ ทองสมบุญ

0992289792

0909542453

 


 

 

 

 

 
 
 


ประกันภัยเบ็ดเตล็ด-ศรีกรุงโบรคเกอร์
 
รายชื่อบริษัทประกันภัย พันธมิตรศรีกรุงโบรคเกอร์
 • บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
      ประกันเบ็ดเตล็ดเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้
1.หมวดประกันภัยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรืออมุ่งหวัง
1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
1.3 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
1.4 ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

2.หมวดการประกันภัยทางวิศวกรรม
2.1 การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญ
คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย
การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ

2.2 การประกันภัยเครื่องจักร
คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้
2.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดันอันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ
2.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิ
คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ ความเสียหายจากการดับเพลิง

3.การประกันภัยความรับผิด
3.1 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจากการบำรุงรักษาและการดูแลสถานที่ ยังผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและ /หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย
3.2 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของประกอบวิชาชีพ
คือ การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ
3.3 ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากต่อผลิตภัณฑ์
คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์
3.4 ประกันภัยความรับผิดป้ายโฆษณา
คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา และความสูญเสียหรือเสียหายต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา

4. การประกันภัยอื่นๆ
4.1 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
คือ คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ใช้สำหรับผู้เล่นกอล์ฟหรือการซ้อมในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนคือ
4.1.1 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
4.1.2 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
4.1.3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
4.1.4 ประกันอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
4.2 การประกันภัยโจรกรรม
"คือ ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม" จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
4.2.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
4.2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

4.3 การประกันภัยสำหรับเงิน คือ การประกันภัยการสูญเสียเงิน
4.4 การประกันภัยความซื่อสัตย์

คือ การประกันภัยที่คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง
4.5 การประกันภัยกระจก
คือ การประกันภัยคุ้มครองการแตกหักของกระจกที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในสถานที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


                                           
                                  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
Copyright (c) 2016 by ศรีกรุงประกันภัย.Company

 เว็บไซต์นี้จัดทำโดย นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ (มิใช่เว็บบริษัท) คุณกัญดาพรรณ ทองสมบุญ เบอร์โทร 099 228 9792,  090 954 2453  
ที่ตั้งบริษัท 2 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150